top of page
 • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

איך מקימים עוסק פטור?


Minimalistic illustration of setting up a small business as an exempt dealer, showing icons for tax forms, a storefront, and a person working on a laptop

מהו עוסק פטור?


עוסק פטור הוא סטטוס במע"מ המיועד לעסקים קטנים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר לשנת 2024 הוא 120,000 ש"ח. עוסק פטור פטור מתשלום מע"מ על עסקאותיו ואינו מחויב להגיש דיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע"מ, מה שמפחית משמעותית את העומס הבירוקרטי והוצאות הניהול השוטפות. עם זאת, עוסק פטור עדיין חייב להגיש דוח שנתי לרשויות המס ולשלם מיסים וביטוח לאומי בהתאם להכנסותיו.


איך מקימים עוסק פטור?


שלב ראשון: קריטריונים לפתיחת עוסק פטור
 1. הכנסות שנתיות: על מחזור ההכנסות השנתי של העסק לא לעלות על 120,000 ש"ח.

 2. עיסוק מקצועי: ישנם מקצועות שחייבים להירשם כעוסק מורשה, גם אם מחזור ההכנסות שלהם נמוך מהתקרה. מקצועות אלה כוללים, בין היתר, עורכי דין, רואי חשבון, יועצים למיניהם, סוכני ביטוח, רופאים, ועוד.


שלב שני: פתיחת תיק במע"מ
 1. יש למלא את טופס 821 באתר רשות המסים ולהצהיר על מחזור ההכנסות השנתי הצפוי.

 2. לצרף מסמכים נדרשים כמו חוזה שכירות או רכישה של הנכס שבו יפעל העסק.

 3. לאחר שליחת הבקשה, תקבלו עדכון מסרון ומייל על מצב הבקשה.


שלב שלישי: פתיחת תיק במס הכנסה
 1. לאחר פתיחת התיק במע"מ, יש לפתוח תיק גם במס הכנסה באמצעות מילוי טופס 5329.

 2. אם העסק שלכם מתכוון להעסיק עובדים, עליכם לפתוח גם תיק ניכויים.


שלב רביעי: פתיחת תיק בביטוח לאומי
 1. יש לפתוח תיק בביטוח לאומי ולשלם מקדמות בהתאם להכנסות הצפויות. לצורך כך יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101).

 2. חשוב להצהיר על ההכנסות הצפויות והיקף שעות העבודה. ניתן לעדכן את ההצהרות אחת לשלושה חודשים במקרה של שינוי.חובות עוסק פטור


 1. הגשת דוח שנתי: עוסק פטור חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה עד ה-30 באפריל בכל שנה.

 2. תשלום מיסים וביטוח לאומי: יש לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם להכנסות.

 3. הצהרה על מחזור עסקאות: עוסק פטור חייב להצהיר על מחזור עסקאותיו עד ה-31 בינואר בכל שנה.יתרונות וחסרונות עוסק פטור


 1. יתרונות: פטור מתשלום מע"מ, פחות דיווחים ובירוקרטיה.

 2. חסרונות: אי יכולת לקזז מע"מ ששולם לרכישות והוצאות.

Comments


Commenting has been turned off.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page