top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

מהי ״הוצאה מוכרת״?


אילוסטרציה מינימליסטית בפורמט רחב המתארת אדם יושב מול שולחן, בודק בקפידה קבלות וחשבוניות עם מחשבון ומחשב נייד לפניו. האדם מתמקד ורושם הערות, ככל הנראה מחשב את הוצאותיו הניתנות לניכוי לצורכי מס. הרקע פשוט ונקי, עם צבעים עדינים המעבירים אווירה שקטה ומסודרת.

מכיוון שמס הכנסה מוטל על הרווח (או במונח המקצועי ״הכנסה חייבת״) של העסק, מתירה פקודת מס הכנסה הפחתה (ניכוי) של הוצאות מהכנסות העסק.


הבנה אלו הוצאות ניתנות בניכוי לצורכי מס הכנסה היא חיונית עבור עסקים בכדי לשלם את המס רק על הרווח האמיתי, ולא על כלל הכנסות העסק. אך אילו הוצאות מתיר מס הכנסה לנכות (״הוצאה מוכרת״)? בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, מס הכנסה יתיר כל הוצאה אשר יצאה לצורך הפקת ההכנסה. אפשר להבין מהוראה זו שרכישת מלאי למכירה הינה הוצאה ברורה אשר אותה יש להפחית מההכנסה, אך קימות הוצאות רבות נוספות אותן ניתן לנכות מההכנסה כמו תשלומים עבור שכירות, קבלני משנה ועוד.


מעקב ותיעוד של ההוצאות הינו בעל תפקיד משמעותי בתכנון המס לעסקים. ניהול נכון של הוצאות אלו יכול להוביל לחסכון משמעותי במס ולשיפור המצב של העסק באופן כללי.

 

תנאים להוצאה מוכרת

פקודת מס הכנסה, ובמיוחד סעיף 17, מתווה את הפרמטרים להוצאות שייחשבו כניתנות לניכוי. כדי להיחשב הוצהר מותרת בניכוי, הוצאה חייבת להיגרם במיוחד עבור יצירת הכנסה עסקית ולא צריכה להיות לשימוש אישי.

 

  • קשור ישירות ליצירת הכנסה: ההוצאות חייבות להיות חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית ולתרום ישירות לייצור הכנסה.

  • מטרה עסקית בלעדית: ניתן לנכות רק הוצאות רק עבור פעילות עסקית. הוצאות אישיות, גם אם נעשות בהקשר עסקי, אינן זכאיות.

  • סבירות ונחיצות: ההוצאות חייבות להיות מוצדקות וסבירות. עלויות אקסטרווגנטיות או לא קשורות בדרך כלל אינן ניתנות לניכוי.


ניכוי חלקי

לא כל ההוצאות מוכרות במלואן. במקרים מסוימים, רק חלק מההוצאה עשוי להיות מוכר. כך לדוגמה המצב באחזקת רכב, טלפון בבית שמשרת את העבודה, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, הוצאות אישיות בנסיעות (אש"ל), כיבודים, מתנות, ביגוד מקצועי ועוד.

 

מנגד, הוצאות מסוימות, כמו תשלומים המבוצעים במסעדות או בבתי קפה במהלך העבודה, אינן מוכרות כלל, גם אם פגישות המשרד מתקיימות אך ורק במסעדות או בתי קפה.

 

סיכום

שמירה על רישומים מפורטים וסיווג הוצאות בצורה נכונה חיונית להגשה מדויקת של הדיווחים לרשויות המס ועוזרת להימנעות מסיבוכים מיותרים מולם, אך לא רק - ניהול ומעקב נכון של ההוצאות יכול להגדיל את הרווחיות של העסק שלך ולהגדיל משמעותית את רווחיו גם ללא הגדלת ההכנסות, ועל כן זה חשוב לדאוג לניהול נכון של נושא זה.

 

על ידי הבנת הקריטריונים במלואם והתייעצות עם אנשי מקצוע בתחום החשבונאות והמס, עסקים יכולים להגדיל את הרווחיות שלהם תוך שהם עומדים בהוראות דיני המס, ובכך להתגונן מפני ״הפתעות״ אפשריות ולשפר את המצב הפיננסי של העסק שלהם​​​​.

 

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page