top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

חשבונית ישראל - נוהל חדש המצריך הקצאת מספרים לחשבוניות מס


תמונה מינימליסטית רחבה המגלמת חשבונית ישראלית, עם רקע עדין בגווני תכלת ולבן. במרכז, מופיע עיצוב חשבונית מודרני עם קווים נקיים וטיפוגרפיה אלגנטית, המשלבת באופן עדין סמלים אופייניים לישראל, כמו כוכב דוד מעוצב קטן או סילואט של קו הרקיע של ירושלים.

החל מה-1 בינואר 2024 (עדכון: היישום נדחה ליום 5 למאי 2024), רשות המיסים מיישמת תקנות חדשות לטיפול בחשבוניות מס ערך מוסף (מע"מ), מהלך שאמור להביא שינויים משמעותיים לעסקים ברחבי הארץ. במסגרת שינויים אלו, כל חשבונית מע"מ מעל 25,000 ₪ תדרוש מעתה מספר הקצאה מיוחד שתהיה תקפה לניכוי מע"מ. חשבונית שכזו (עם מספר הקצאה) תיקרא "חשבונית ישראל". כדי להנפיק חשבונית ישראל, עסקים חייבים להירשם במערכת הדיגיטלית של רשות המיסים. ניתן לעשות זאת באמצעות תוכנה ייעודית או אף בחלק מהאפליקציות.

 

יש להנפיק חשבונית ישראל אם החשבונית הינה בסכום הגבוה מ-25,000 ₪, היא כוללת מע"מ (כלומר, למעט עסקאות בעלות שיעור מס אפס או פטורות), והיא חייבת קשורה לעסק הרשום במע"מ. רשות המיסים כבר הודיעה כי במהלך השנים הקרובות, ייתכן וירד הסכום הנדרש להוצאת חשבונית ישראל, ויש לעקוב מדי שנה אחרי הסכום העדכני.

 

המעבר לעבר תהליך דיגיטלי ומוסדר יותר של חשבונית מע"מ מדגיש את החשיבות של הסתגלות עסקים לטכנולוגיות חדשות ומעבר לדיווחים באמצעות תוכנות ואפליקציות. על ידי היכרות עם שינויים אלו והיערכות מראש, עסקים יכולים להבטיח מעבר חלק יותר לעידן חדש זה של דיווחי מס בישראל.


ריכזנו כמה שאלות נפוצות שעלו בנושא:

מהם העקרונות המנחים של מערכת חשבוניות ישראל, ומה הדרישות מהספק והלקוח?

האם שנת 2024 נחשבת לשנת פיילוט?

כיצד ניתן לבקש מספר הקצאה?

האם רק הספק יכול לבקש מספר הקצאה בשם העסק?

האם יש אפשרות להשתמש בכרטיס חכם להגשת בקשה למספר הקצאה?

איפה רואים את מספר ההקצאה שהספק קיבל ואיך הלקוח יכול לוודא את המספר?

האם מספר ההקצאה נדרש גם לחשבוניות שאינן חשבוניות מס?

האם נדרש מספר הקצאה לחשבוניות עצמיות?

האם נדרש מספר הקצאה להודעת זיכוי כאשר חשבונית מס נבטלה?

האם ניתן לבקש מספר הקצאה בדיעבד לחשבונית שכבר נמסרה ללקוח?

האם נדרש מספר הקצאה לחשבוניות מס המופקות בקופה רושמת?

חברות המדווחות תחת תיק איחוד עוסקים, האם כל חברה נדרשת לפנות למע"מ בנפרד? והאם נדרש לבקש מספר הקצאה עבור עסקאות עם חברות "אחיות" באותו איחוד?

האם הסימולטור של הדוח המקוון / המפורט למע"מ יבדוק את מספר ההקצאה?

מהי הגרסה המעודכנת של ההנחיות ליצרני התוכנה, והאם קיים תרגום לאנגלית?

כיצד אפשר לבדוק שהעדכונים בתוכנה מתאימים לדרישות?

בדוח המפורט (874PCN), היכן נדרש לכלול את מספר ההקצאה?

בדוח המפורט של הלקוח, האם אפשרי שמספר ההקצאה בתשומה לא יהיה תואם לנתון שדווח על ידי הספק למע"מ?

האם במקרה שמוסד כספי או אדם פרטי יבקש לקבל חשבונית עם מספר הקצאה, האם יונפק לעוסק מספר הקצאה?

האם וכיצד ניתן לקלוט את נתוני חשבונית הספק אל פקודת היומן אצל הלקוח?

מה עושות חברות שפיתחו את התוכנה עבור עצמן?

מהו זמן ההמתנה מרגע הפקת חשבונית המס עד לקבלת מספר ההקצאה?

האם הלקוח יכול לבדוק את כל מספרי ההקצאה של ספקים שונים בבת אחת?


Comments


Commenting has been turned off.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page