top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

מיסוי קריפטו בישראל - נכס או מטבע?


תמונה מינימליסטית ורחבה המסמלת את עולם הקריפטוקרנסי, כוללת ייצוג מופשט של מטבע דיגיטלי וחיבורי רשת המסמלים בלוקצ'יין, בפלטת צבעים עדינה.

משקיעי קריפטו רבים הם מומחים בבחינת הדינמיקה של השוק, מכירים את עולם הטכנולוגיה כמו גם את עולם המטבעות המבוזרים (קריפטו). עם זאת, כדי לעמוד בהוראות דיני המס הישראלים, עליהם להכיר את עמדת רשות המיסים לגבי עסקאות המבוצעות במטבעות קריפטו, כגון ביטקוין.

 

בהתאם לעמדת רשות המיסים, כל תושב ישראלי חייב לדווח על רווחים והפסדים מכל עסקה ממסחר בביטקוין או כל מטבע קריפטו אחר (כולל המרות בין מטבעות). רשות המסים מתייחסת לביטקוין ולמטבעות קריפטו אחרים כנכסים, ולא כמטבע. לכן, למרות שהביטקוין ידוע כמטבע מבוזר, לצרכי מס בישראל, הוא נחשב לנכס, בדומה לנדל"ן.

 

בהתאם לעמדת רשות המיסים, אם מכרתם או המרתם ביטקוין, אתם מחויבים לדווח על העסקה לרשויות מס הכנסה ולחשב את חבות המס שלכם, המבוססת על הרווח שנוצר מאותה עסקה. רשות המיסים הדגישה שוב ושוב כי יש לדווח על מסחר, השקעות או כל פעילות המערבת מטבעות וירטואליים (כמו ביטקוין, אתריום, סולנה ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים) אשר מייצרים, לשיטתה, חבות במס.

 

לגבי מיסוי קריפטו בישראל, לדוגמה הביטקוין, רשות המיסים הביעה את עמדתה כי מכירה או המרה של המטבע דומה יותר למכירת אוסף אמנות בעל ערך מאשר עסקת המרת מטבע חוץ. לפיכך, עסקאות במטבעות קריפטו (לרבות המרתם ממטבע אחד לשני) כפופות לכללי המס החלים על עסקאות נכסים, הכוללות חובת דיווח. המס המוטל הוא מס רווחי הון, העומד כיום על 25% ליחידים בישראל.

 

חשוב לזכור שמס על מכירת מטבעות קריפטו, כדוגמת ביטקוין, מוטל רק על הרווח מהמכירה ולא על כל הסכום. פקודת מס הכנסה מגדירה מכירת נכס כאירוע שבו הנכס ״יצא מרשותו של אדם״, כך שכל פעולה של מכירה או המרה של ביטקוין כפופה למס רווחי הון ולכן מחייבת דיווח.

 

המשמעות היא שגם המרת ביטקוין בתמורה לשירות, מוצר או נכס אחר (כמו מטבע קריפטו אחר) נחשבת למכירה על ידי רשות מס הכנסה ולכן היא כפופה לדיווח ומיסוי. לדוגמה, אם אתה מעביר ביטקוין למישהו בתמורה לכרטיס מתנה או מחשב נייד חדש, מתרחשת עסקת חליפין (המרה) שבה הביטקוין נמכר בתמורה למוצר או שירות. לפיכך, כל תשלום שנעשה בביטקוין נחשב למכירה של אותו הביטקוין.

 

המחיר בו מכרת את המטבע יהיה שווה לשווי התמורה שקיבלת – אם לדוגמה רכשת מחשב נייד חדש ושילמת עליו בביטקוין, מחיר המכירה יהיה שווי המחשב הנייד שקיבלת, ובהתאם יש לדווח על כך.


חשוב לדעת שיש לדווח על אירועי מס גם אם לא נמשך כסף בחזרה לחשבון הבנק שלך. כך לדוגמה, גם אם המרתם מטבע במטבע אחר ועדיין הקריפטו לא הומר לפיאט, זה לא אומר שאין חובת דיווח. דווקא להיפך - המרת מטבעות גם אם לא הומרו לפיאט או הועברו לחשבון הבנק, הינה אירוע מס לכל דבר ועניין ויש לדווח על כך לרשות המיסים במסגרת הדו"ח השנתי בנספח רווח הון (טופס 1399).


גם במקרה של החלפת מטבעות, המחיר שיקבע כמחיר מכירה למטבע שהומר יהיה שווה לשווי המטבעות שהתקבלו. לדוגמה, אם ביטקוין אחד מוחלף ב-10 מטבעות את'ריום, הרווח או ההפסד מחושב כהפרש בין מחיר הרכישה של הביטקוין בשקלים לערך מטבעות האת'ריום.

 

אם קנית ביטקוין אחד ב-50,000 שקל ובזמן ההמרה לאתריום, שער האת'ריום היה 6,000 שקל, הרווח מהמרת הביטקוין ל-10 מטבעות את'ריום היה 10,000 שקל, והמס הנגזר יעמוד על 2,500 שקל (25% מהרווח).

 

חשוב לשים לב גם למועדי הדיווח, ובעיקר לדרך חישוב המס, אך מעל הכל יש לשים לב - חובת הדיווח חלה על כל תושב ישראל על כל העסקאות הנעשות בכל מקום בעולם, ואין זה משנה צורה בוצע המסחר. כמו כן יש לשים לב שיש לדווח על כל שנת מס בנפרד.

 

מערכת המס פועלת לשני הכיוונים. כפי שעסקאות המבוצעות חייבות במס, כך במקרה של הפסדים יכולים משקיעים ליהנות ממגני מס באמצעות קיזוז הפסדים אשר יקטינו את חבויות המס של המשקיע ואף לקבל החזרי מס (כסף לחשבון הבנק שלכם מרשות מס הכנסה).

 

לדוגמה, שנת 2018, שהסתיימה עם ירידות מחירים של מטבע הביטקוין, אפשרה למשקיעים שבחרו לממש את השקעתם לרשום הפסדים. ניתן לקזז הפסדים מהשקעה בביטקוין כנגד רווחי הון מהשקעות הון אחרות. לדוגמה, ניתן לקזז הפסד שנגרם בביטקוין כנגד רווח מהשקעה בנדל"ן או מהשקעה בבורסה, וכמובן כנגד רווחים ממטבעות קריפטו גם כאלה שנצברו בשנים מאוחרות יותר.

 

שימו לב שכדי להכיר בהפסדים או ברווחים אלו, יש לבצע מכירה או המרה של המטבע הקריפטו. משרדנו עומד לרשותכם ומוכן לסייע בחישובי המס והגשת הדיווחים השונים לרשות המיסים בישראל.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page