top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

מה זה עוסק פטור?


תמונה מינימליסטית ביחס רחב המציגה עסק שירות קטן ונעים, ממוקם בשכונה ציורית. הסצנה כוללת חזית חנות קטנה עם שלט מקסים המציין את טיב השירות, כמו בית קפה, חנות ספרים או סדנת תיקונים, מוקפת במספר עצים ואולי אופניים חונים בחוץ. הסגנון נקי ופשוט, עם צבעים עדינים ונגיעה של חמימות וקהילתיות. צלליות קלות מרמזות על יום שמשי, מוסיפות לאווירה המזמינה. האיור מתכוון לתפוס את מהות היזמות בקנה מידה קטן והמגע האישי שהם מביאים לשירותיהם.

בהקמת עסק, חייב כל בעל עסק לדווח על הכנסותיו לרשות המיסים ובפרט ל-3 גופים שונים – מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.

 

לרוב, דיווחי העסק למע״מ יהיו כ״עוסק מורשה״, אשר הינו חב במס ערך מוסף (מע"מ) על עסקאותיו (הכנסותיו) ויכול לקזז כנגד מס זה מס תשומות ששילם בגין הוצאות הקשורות לעסקאותיו החייבות. דיווח שכזה יכול להיות מורכב בשביל עסק קטן, מכיוון שהוא מצריך לעקוב אחרי ההוצאות השונות ולדווח מדי חודש או חודשיים למע"מ על הכנסות העסק ועל הוצאותיו.


אך הקמת "עוסק מורשה" אינו הפתרון היחידי. יזמים ועסקים קטנים רשאים להקלה, במקרים מסוימים, מהמורכבות הכרוכה בהתנהלות העסק מול מע״מ, וזאת באמצעות הקמת "עוסק פטור" במקום ״עוסק מורשה״. אדם יוכל לבקש להיחשב ״עוסק פטור״ אם מחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) וכן אם מראש ביקש להיחשב שכזה, והוא מציע גישה פשוטה ופחות מכבידה להתנהלות מול רשות המיסים.

 

על רגל אחת - עוסק פטור הוא למעשה עסק אשר פטור ממע"מ. בליבת מערכת זו עומד הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחות, הקלה החוסכת מבעלי עסקים קטנים את המורכבות והאחריות הניהולית הכרוכה בגביית המע״מ ודיווחו לרשות המיסים מדי חודש או חודשיים. בכך העסק הפטור גם יכול להציע מחירים נמוכים יותר ללקוחות פרטיים (מכיוון שאינו גובה סכום נוסף בגין המע״מ בשל היותו פטור ממנו) וגם פטור מדיווחים חודשיים למע״מ. אולם יתרון זה מגיע גם עם חסרון. "עוסק פטור" אינו יכול לקזז את המע"מ ששולם על ההוצאות הקשורות לעסק, גם אם מדובר בהוצאות שוטפות ואף אם מדובר בהוצאות ההקמה של העסק, כך שיוצא שהוא משלם יותר עבור הוצאות שקשורות לעסקו, ביחס ל"עוסק מורשה".


הזכאות למעמד זה תלויה במחזור השנתי של העסק, אשר חייב להישאר מתחת לרף הנקוב, תוך התמקדות בסך ההכנסות של העסק ולא ברווח שלו. קריטריון זה מבטיח כי עוסקים פטורים יהיו עסקים בעלי פעילות בקנה מידה קטן באמת. כמו כן חשוב להדגיש שלא כל מקצוע רשאי להירשם כעוסק פטור, ויש לבדוק זאת במעמד הרישום.

 

אבל מעל הכל חשוב להדגיש כי למרות הפטור ממע"מ, גם בעלי ״עוסק פטור״ עדיין מחויבים למלא דיווחים חודשיים ושנתיים לרשות המיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי) וכן עדיין עליהם להגיש דווח שנתי למע"מ, ואי עמידה בדרישות החוק עלולה לגרור עלויות גדולות ואף סנקציות פליליות.


החל משנת 2024, החליטה רשות המיסים להקל אף יותר, ולתת מנגנון דומה גם במס הכנסה. בהתאם, החל משנת 2024, עוסק פטור במע"מ ייחשב גם כ"עסק זעיר" במס הכנסה, ויקבל הקלות בירוקרטיות שונות.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page