top of page

דוחות שנתיים

הכנת דו״ח שנתי לעצמאי היא משימה קריטית שניתן לבצעה עצמאית באמצעות האינטרנט או בסיוע של רואה חשבון מנוסה. משרדנו מתמחה בתחום זה, תוך התמקדות במזעור חובות המס על ידי התחשבנות קפדנית של כל ההוצאות, הניכויים והזיכויים המותרים.


הליבה של דוח שנתי היא קביעת חבות המס שלך, תהליך שאנו מטפלים ביסודיות ובשקיפות. אנו מבטיחים שתישאר מעודכן היטב לגבי חישובי המס הנגזרים מהדו״ח שלך, ומבצעים שידור מקוון של הדו״ח בכדי למנוע שגיאות ולזרז החזרי מס פוטנציאליים.


לעוסקים מורשים התהליך כרוך בטופס 1301 ובהתאם למחזור העסק שלך ייתכן וגם הגשת נספח 6111. אנו שמים דגש על דיוק במילוי טפסים אלו על מנת להבטיח תהליך חלק מול רשויות המס.


אנו שומרים עותקים של כל הדוחות שנשלחו לעיונך בעתיד, חלק מהמחויבות שלנו לתמיכת לקוחות מקיפה. משרדנו מחויב למלא ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים לרשות המיסים, בכדי שאתה תוכל להמשיך להתעסק בעסק שלך בראש שקט.

bottom of page