top of page

ייצוג מול רשות המיסים

משרדנו מתמחה בכל ההיבטים המורכבים של דיני המס בישראל, מבין את הייחודיות כל לקוח, ופועל להכין היטב כל לקוח לכל דיון מס. דיני המס בישראל מחייבים דיווח על כל סוגי ההכנסה ותשלום מיסים מתאימים, אך במקרים של אי התאמות או חשדות, רשות המיסים יכולה לדרוש תשלומים נוספים. קיימת חשיבות רבה להכנה וכן להכיר את הנסיבות הספציפיות של כל לקוח בכדי למנוע דרישות מס לא הוגנות. שומות מס יכולות להיות מבוססות על הערכות כלכליות, ואנו מסייעים בבדיקת המקרה הייחודי של כל לקוח.


משרדנו מתמחה בהיכרות מעמיקה עם דיני מס, עדכונים בשינויי חקיקה, ועדכוני פסיקה אחרונים. אנו נוקטים בגישה אסטרטגית לתכנון מס מתוך חשיבה צופה פני עתיד. בכל דיון מס, אנו מנהלים משא ומתן אסטרטגי לטובת לקוחותינו, ומספקים פתרונות מותאמים אישית ויעילים, תוך התמקדות בהכנה, מומחיות ומשא ומתן להשגת תוצאות מיטביות.

bottom of page