top of page

נאמנויות

תמונה מינימליסטית ביחס רחב המציגה שני ידיים, אחת מעבירה מפתח לשנייה, מסמלת את העברת האמון או האחריות. הרקע נקי ומשתמש בצבעים עדינים וניטרליים, מעביר תחושה של ביטחון, אחריות ואמינות, מתאים לפוסט בבלוג על קרנות אמון.

אנו מבינים את שלפעמים מבנה החזקות רגיל לא עונה על הצורך בהעברה מסודרת של נכסיך לדור הבא או בכדי להגן על נכסיך. בדיוק לשם כך, קיימות הנאמנויות. משרדנו מתמחה בנושא זה כבר למעלה מ-15 שנים, ואנו מלווים אותך משלב תכנון הנאמנות, הקמתה ועד לדיווחים השנתיים. 

שירותים לנאמנויות

הכנה והגשת דוחות שנתיים לנאמנויות, מתוך הכרה במורכבות הייחודית של כל נאמנות וניסיון מעמיק בתחום, תוך התמקדות בהיבטי המס החלים עליה וסיוע מקצועי לנאמנים, ליוצרים ולנהנים.

ייעוץ והקמה של נאמנויות ופתרונות מותאמים לניהול נכסים אישיים ומשפחתיים, תוך הבנת הצרכים הייחודיים של כל לקוח והגשמת יעדים פיננסיים ומשפחתיים.

בחינת תושבות הנאמנות והשינויים האפשריים בה

bottom of page