top of page

הקמת נאמנות

נאמנויות מציעות פתרונות מגוונים לניהול נכסים אישיים ומשפחתיים, במיוחד בענייני ירושה. ישויות אלה מערבות יוצר (Settlor או Grantor) המעביר נכסים לנאמן (Trustee), אשר לאחר מכן מנהל את הנכסים הללו לטובת הנהנים (Beneficiaries) שנקבעו. הסדר זה שונה משליח, שכן הנאמן מנהל נכסים לא עבור הבעלים המקורי (היוצר) אלא עבור הנהנים, שיכולים לכלול את היוצר אך לא בהכרח.


נאמנויות הינן יישות גמישה, והיא מאפשרת (אם נקבע כך מראש) שינויים בנהנים במהלך הזמן וכך מספקות חלופה להליכי ירושה קונבנציונליים. הן יכולות לתת מענה למספר תרחישים, כולל טיפול בילדים עם מוגבלות, הגנה על נכסים מפני שימוש לרעה, ניהול נכסים לפני נישואין או בירושה בתוך נישואים, הקלה על הירושה של עסקים משפחתיים, תכנון העברת עושר בין-דורית ואף הכנסה לפרישה.


במשרדנו אנו מבינים את המשמעות של נאמנויות ככלי משפטי אסטרטגי. אנו כאן כדי לסייע ללקוחותינו להבין ולהשתמש בנאמנויות ביעילות, להבטיח שהנכסים שלהם מנוהלים כמתוכנן ויהוו תועלת לדורות הנוכחיים והעתידים. נאמנויות מספקות אמצעי מובנה, בטוח וגמיש להשגת יעדים פיננסיים ומשפחתיים מגוונים.

bottom of page