top of page

שינויי מבנה חברות

עסקים מוצאים את עצמם לעתים קרובות צריכים להסתגל ולשנות את מבנה ההחזקות אותו הקימו בתחילה וזאת כדי להישאר תחרותיים ורווחיים. משרדנו מתמחה בהדרכת עסקים שכאלו בתהליכי שינויי מבנה, תוך מטרה להפחית את המס ככל שניתן על פעולות אלו.


שינוי המבנה השכיח ביותר הינו העברות הנכסים. על פי פקודת מס הכנסה, עסקים יכולים להעביר נכסים לחברה אחרת תמורת מניות בפטור ממס. הוראה זו מאפשרת שינויים מבניים משמעותיים עם השפעת מס מינימלית. עם זאת, התהליך כרוך בעמידה בקריטריונים ספציפיים כדי לזכות בפטור זה.


העברת נכסים אינו האפשרות היחידה לביצוע שינוי מבנה. אפשרויות אחרות כוללות פיצול חברה או מיזוג חברות. פיצול חברות כרוך בחלוקת חברה לגופים נפרדים, כאשר כל אחת מהחברות תתמקד בתחומים עסקיים שונים. אסטרטגיה זו יכולה להיות יעילה במיוחד לטיפול ביעדים תפעוליים או פיננסיים ספציפיים, כגון גיוס הון ממוקד או פיצול קווי ייצור. 


מנגד, ניתן גם לבצע מיזוג של מספר חברות לכדי חברה אחת. מיזוגים שכאלו יכולים להציע יתרונות משמעותיים, אך הם לרוב כרוכים בהשלכות מס שיש לבחון אותם טרם ביצוע המהלך.


במשרדנו, אנו מבינים את החשיבות של שינויי מבנה והשלכות המס הנובעות ממהלך כזה על עתיד החברה שלך. משרדנו מעניק ייעוץ מותאם אישית, מתוך מטרה לעזור לך לקבל החלטות מושכלות המתאימות ליעדים העסקיים שלך. בין אם אתה שוקל העברות נכסים, פיצול חברות או מיזוגים, אנחנו כאן כדי לעבוד איתך בכל שלב, ולהבטיח שהשינויים שלך יהיו חלקים ומועילים ככל האפשר.

bottom of page