top of page

ייעוץ מס

מיסים הם היבט מכריע בניהול העסק הן עבור עסקים קטנים והן עבור חברות גדולות. ניהול הוצאות המס בצורה נכונה, הוא לא רק עמידה בהתחייבויות החוקיות; מדובר בתכנון אסטרטגי עבור מרבית העסקים, וניהול נכון של הוצאות אלו משפיע פעמים רבות באופן ישיר על הצלחתו של העסק. משרדנו מספק שירותי ייעוץ ותכנון מס אשר חיוניים לניווט במורכבות הוראות המיסוי, והכל מתוך מטרה לצמצם את חבות המס במסגרת הוראות הדין.


משרדנו מציע ייעוץ במיסוי ישראלי ובינלאומי כאחד, לעסקים, תאגידים ומוסדות ללא כוונת רווח, כאשר המפתח לשירותים שלנו הוא תכנון מס מותאם אישית. משרדנו מנתח את הפעילות העסקית הכוללת של כל לקוח כדי לפתח אסטרטגיות המפחיתות את נטל המס וממקסמות את ההטבות להן העסק זכאי. הגישה שלנו מבטיחה התייחסות מפורטת להיבטי מס שונים, ממס הכנסה ועד מע"מ וביטוח לאומי, יחד עם הקפדה על העדכונים האחרונים בדיני המס.


בנוסף לתכנון מס, אנו מטפלים בהכנת והגשת דוחות לרשויות המס. משרדנו גם מלווה את לקוחותינו במהלך ביקורות מס ומחלוקות אחרות מול רשות המיסים, תוך קיום משא ומתן עם רשויות המס בשם לקוחותינו.


במשרדנו, אנו שואפים להבטיח לא רק שקט נפשי אלא גם הצלחה כלכלית בעשייה האישית והעסקית שלך.

bottom of page