top of page

הקמת חברה

הקמת חברה חדשה בישראל כרוכה בכמה שלבים מרכזיים, ומשרדנו כאן כדי ללוות אתכם במסע המרגש הזה בקלות ובמקצועיות. התהליך מתחיל בבחירת שם ייחודי לחברה שלך, החלטה על מיקומה ומינוי דירקטורים. למרות שצעדים אלה עשויים להיראות פשוטים, הם חיוניים בהצבת הבסיס לעסק שלך.


הרישום הפורמלי של החברה שלך כרוך בהגשת טפסים ספציפיים לרשם החברות, יחד עם דמי רישום חד-פעמיים. לאחר ההרשמה, החברה שלך מוכרת רשמית ומוכנה לפעולה.


עם סיום רישום החברה, משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות וביקורת דוחות כספיים החיוניים לצורך עמידה בדרישות רשות המיסים והביטוח הלאומי. אנו מחויבים לטיפול בצרכים החשבונאיים שלך בזהירות ובמקצועיות. מתוך מטרה לסייע בהיבטים החשבונאיים של הקמת וניהול העסק, כדי שתוכל להתרכז בפיתוח ובגידולו של העסק שלך.

bottom of page