top of page

פתיחת תיקים

בהתאם להוראות הדין, כל תושב ישראל המתחיל בפעילות עסקית, חייב עוד באותו היום לדווח לרשות המיסים על התחלת התעסקותו (״פתיחת תיק״). בין אם אתה פרילנסר שיוצא לדרך חדשה, בעל עסק קטן או הקמת חברה בע״מ, הרישום ברשויות המס הוא שלב שאי אפשר לדלג עליו.


תהליך פתיחת תיק במס הכנסה עשוי להיראות מרתיע בתחילה. זה כרוך בצעדים בירוקרטיים שונים, לרבות מילוי טפסים ומתן פרטים ספציפיים. משרדנו כאן כדי לפשט עבורכם את התהליך הזה. אמנם ניתן להשלים את ההליך באופן עצמאי, אך בעלי עסקים רבים בוחרים בהדרכה מקצועית כדי למנוע טעויות פוטנציאליות שעלולות להיות להן השלכות ארוכות טווח.


כל עסק, ללא קשר לגודלו או ענפו, מחויב בפתיחת תיק במס הכנסה. שלב זה הוא חיוני וחובה, וחשוב לציין שהוא חל גם אם הכנסת העסק שלכם יורדת מתחת לרף החייב במס. בעת פתיחת התיק יש למלא טופס ספציפי, טופס 5329. טופס זה דורש פרטים כגון מידע אישי, מקורות הכנסה ונתונים רלוונטיים אחרים כמו מספר תיק המע"מ שלך.


הבנת הספרים שהעסק שלך נדרש לנהל היא גם חלק מתהליך זה. לעסקים שונים יש הוראות ניהול ספרים שונות, ואי ציות עלולה להוביל לסיבוכים משפטיים וכספיים.


הבנה של תהליכים אלו הינה חיונית לפעילות עסקית חלקה ולשמירה על מעמד תקין מול רשויות המס. אנו מבינים את החשיבות של ביצוע הצעדים הראשוניים הללו נכון להצלחת העסק שלך בטווח הארוך.

bottom of page