top of page

עולה חדש / תושב חוזר

ישראל ידועה ביחסה המסביר פנים לעולים חדשים, וחלק מקבלת הפנים הזו כוללת מגוון הטבות מס ופטורים שנועדו להפוך את המעבר לחלק יותר. הטבות אלו, שחוקקו ברובן בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה, מכוונות להפוך את ישראל לאטרקטיבית יותר מבחינת מס לעולים חדשים ובכך להקל על תהליך המעבר למי שהחליט לעבור.


עולה חדש, בהקשר זה, הוא מי שמעולם לא היה תושב ישראל לפני כן. בבסיס ההטבות להן זכאי עולה חדש, טמון פטור ממס ל-10 שנים על סוגים שונים של הכנסות שהופקו או נצמחו בחו״ל. זה כולל הכנסה עסקית, הכנסה פסיבית (כמו שכירות או דיבידנדים), רווחי הון ואפילו משכורות שנצברו בחו"ל. זוהי חבילה מקיפה שנועדה להקל על המעבר (לפחות מההיבט הכלכלי) במהלך העשור הראשון הקריטי של העליה לישראל. חשוב לציין כי הכנסה שהופקה בישראל אינה נופלת תחת פטורים אלו - כך שלעובדים בתוך המדינה חלים כללי מס רגילים, גם אם הינם עולים חדשים, למעט חריגים בודדים.


גם תושבים חוזרים, אשר שהו תקופה ארוכה בחו״ל, זכאים לרוב להטבות, כאשר תושב שחזר לאחר למעלה מ-10 שנים ששהה בחו״ל (תושב חוזר ותיק) אף זכאי להטבות זהות לעולה חדש.


ראוי להזכיר שלמרות שההקלות הללו נדיבות, הן לא נמשכות לנצח. בדיקה מדויקת של מועד העליה, ובהתאם מועד סיום תקופת הפטור הוא חיוני כדי למנוע תשלומי מיסים בלתי צפויים.


הטבות המס של ישראל לעולים חדשים הן חלק מהמחויבות של המדינה להבטיח סביבה תומכת לאלו שבוחרים להפוך אותה לביתם החדש. אמנם התהליך כרוך בכמה מורכבויות, אך מטרת העל ברורה: לספק בסיס פיננסי איתן להתחלות חדשות.


משדרנו מלווה עולים חדשים ותושבים חוזרים עם דגש על חשיבה קדימה – מתכוננים היום בשביל עתיד ברור יותר.

bottom of page