top of page

מלכ״רים

non_profit_service.jpg

משרדנו מבין את הקשיים והאתגרים העומדים בפניכם בעת הקמה וניהול של עמותות ומלכ״רים - מגיוס תורמים ועד ניהול מתנדבים -  ומציע מכלול שירותים חשבונאיים בכדי שתוכלו להמשיך לפעול למען המטרה מבלי לדאוג לנושאים אלו, והכל בהתאמה אישית בהתאם לצרכי הארגון ומטרותיו. 

שירותים למלכ״רים

שירותי הכנה והגשה של דוחות שנתיים לעמותות, תוך דגש על שקיפות וציות לרשות המיסים ורשם העמותות.

שירותי הנהלת חשבונות מקיפים ומותאמים אישית, המאפשרים לכם להתמקד בפעילות המלכ״ר, תוך שאנו דואגים לכל היבטים הפיננסיים, מתזרים המזומנים ועד ציות לדיני המס.

שירותי חשבות שכר מותאמים אישית, מתוך ניסיון עשיר בניהול שכר בישראל, המאפשרים לכם להתמקד בפעילות העיקרית שלכם, תוך חיסכון בהוצאות והבטחת דיוק ועמידה בדרישות החוק.

ליווי עמותות לקבלת אישור לפי סעיף 46, המאפשר זיכוי מס על תרומות, תוך הכנה והגשת המסמכים הנדרשים וטיפול בהיבטים הרגולטוריים.

bottom of page