top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

חוק המזומן: תשלום במזומן יכול להיות עבירה פלילית


תמונה מינימליסטית ביחס רחב המסמלת את הופכת התשלום במזומן לפשע. הסצנה מציגה דמות צללית בחזית, המעבירה בחשאי צרור מזומן ליד אחרת. הרקע מואר באור חיוור עם גוונים עדינים של כחול ואפור, המרמזים על כך שהפעולה אסורה.


מדינת ישראל חרטה על דגלה בשנים האחרונות להילחם בתופעת ההון השחור ובתופעות הלבנת ההון, ולא סתם. הון שחור והלבנת הון פוגעים לא רק בקופה הציבורית, אלא גם מעודדים פעילות לא חוקית של טרור, סחר בסמים, סחר בנשים וכו׳.


כחלק ממלחמה זו, הטילה רשות המיסים הגבלות מחמירות על עסקאות מזומן במסגרת חוק המזומן. במסגרת הגבלות אלו, לא יותר תשלום במזומן עבור עסקה מעל סכום התקרה, כאשר תשלום במזומן מהווה במקרה כזה עבירה פלילית. יתירה מכך - פיצול העסקה בכדי לשלם במזומן (כביכול מתחת לתקרה בכל תת-עסקה) מהווה עבירה פלילית אף היא.


אך רשות המיסים לא עצרה כאן, וקיימת תקרה להעברת כספים גם בין אנשים פרטיים, ולא רק בתשלום לעסקים, כאשר תקרות התשלום (הן לעסקים והן לפרטיים) יורדות מדי תקופה. כך לדוגמה, החל מה-1 באוגוסט 2022, הופחתו תקרות אלו אף יותר:

 

לעסקים: תקרת התשלום במזומן הופחתה מ-11,000 ש"ח ל-6,000 ש"ח בלבד.

לאנשים פרטיים: הרף ירד משמעותית מ-50,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח.


עבירה על החוק תגרור קנסות מוגדלים על סמך הסכום העולה על הגבול, ותנוע בין 15% ל-30% לעסקים ו-10% ל-25% ליחידים.


מאז תחילתו של החוק לצמצום השימוש במזומן בשנת 2019, רשות המיסים ראתה התקדמות משמעותית במאבק בעסקאות ״בשחור״. עם קנסות של כ-5 מיליארד שקלים, אלפי עסקים ואזרחים עמדו בפני עונשים על אי ציות, מה שמוכיח את המחויבות האיתנה של הרשויות ליוזמה זו.


חקיקה זו היא חלק מתוכנית אסטרטגית למעבר לשיטות תשלום דיגיטליות, בכדי להגביר את השקיפות ולהפחית את השכיחות של עסקאות לא מדווחות, אך רשות המסים לא עוצרת כאן. תוכניות עתידיות כוללות הגבלת אחזקות מזומנים בבית או בעסקים, ויש להמשיך ולעקוב אחרי התפתחויות בנושא זה.

 

 

Comments


Commenting has been turned off.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page