top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

הטבות המס לתושב חוזר: מדריך מקיף לחזרה חלקה לישראל


תושב חוזר הוא אדם שהיה בעבר תושב ישראל לצורכי מס ואשר חוזר לארץ לאחר שהות רצופה של לפחות שש שנים בחו"ל. יש להבדיל בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק, אשר שהה בחו"ל תקופה ארוכה יותר וזכאי להטבות נוספות. התושב החוזר זכאי למספר הטבות מס משמעותיות שנועדו להקל עליו את המעבר חזרה לישראל ולעודד אותו לשוב לארץ.


כאשר תושב חוזר חוזר לארץ, הוא זכאי לפטורים ממס על הכנסות פסיביות שמקורן בחו"ל למשך חמש שנים. הכנסות אלו כוללות ריבית, דיבידנדים, תמלוגים, וקצבאות. פטור זה מאפשר לתושב החוזר ליהנות מהכנסותיו בחו"ל ללא חובת תשלום מס בישראל בתקופה זו.


בנוסף, תושבים חוזרים זכאים לפטור ממס על רווחי הון ממכירת נכסים שנרכשו בחו"ל לפני החזרה לארץ. פטור זה ניתן למשך עשר שנים מרגע החזרה, והוא מאפשר למכור נכסים אלו וליהנות מהרווחים ללא תשלום מס בישראל. חשוב לציין כי פטור זה אינו חל על נכסים שנרכשו לאחר החזרה לארץ.


כדי לממש את ההטבות הללו, התושב החוזר צריך לעבור תהליך פורמלי של הכרה במעמד מול רשות המסים. עליו להגיש בקשה להכרה כתושב חוזר ולצרף מסמכים המוכיחים את שהייתו הרצופה בחו"ל ואת חזרתו לארץ. ההטבות ניתנות במסגרת תהליך מילוי הדוחות השנתיים למס הכנסה, ולכן חשוב לדווח על כל ההכנסות והנכסים בחו"ל ולבקש את הפטורים וההקלות המגיעים.


בנוסף להטבות המס, ישנן הקלות נוספות שתושבים חוזרים יכולים ליהנות מהן, כמו סיוע במציאת תעסוקה, סיוע בהכשרה מקצועית, והקלות שונות בקבלת שירותים ממשרדי הממשלה. חשוב להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס כדי להבטיח ניצול מלא של ההטבות המגיעות ולהימנע מטעויות בדיווח.

Comentarios


אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page