top of page
 • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק


אייקונים מינימליסטיים הכוללים דרכון, בית עם סמל היורו, מסמך מס וחץ עולה כסמל לצמיחה כלכלית, בעיצוב נקי בצבעי כחול ולבן.

בישראל, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים למגוון רחב של הטבות מס שנועדו להקל על תהליך ההתאקלמות ולעודד את החזרה לישראל. חשוב להבין את ההבדל בין שלושת המעמדות הבאים:

 1. עולה חדש: אדם שמגיע לישראל לראשונה ומקבל מעמד של תושב ישראלי.

 2. תושב חוזר: אדם ששב לישראל לאחר שהתגורר בחו"ל במשך לפחות 6 שנים רצופות.

 3. תושב חוזר ותיק: אדם ששב לישראל לאחר שהתגורר בחו"ל במשך לפחות 10 שנים רצופות.


הטבות מס לעולה חדש

עולים חדשים זכאים להטבות מס רבות שנועדו להקל עליהם את השילוב בכלכלה הישראלית:

 1. פטור ממס על הכנסות מחוץ לישראל: עולים חדשים פטורים ממס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל למשך עשר שנים. הפטור כולל הכנסות מריבית, דיבידנדים, רווחי הון, תמלוגים והכנסות מעבודה או עיסוק שנעשו עבור לקוחות מחוץ לישראל. הפטור חל גם על הכנסות מנכסים שנרכשו מחוץ לישראל ועל רווחי הון ממכירת נכסים אלה.

 2. פטור מדיווח על הכנסות מחוץ לישראל: עולים חדשים פטורים מחובת הדיווח על הכנסות ורכוש שמקורם מחוץ לישראל למשך עשר שנים.

 3. נקודות זיכוי במס: עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי במס על הכנסתם בישראל. עולים שהגיעו לפני 1.1.2022 יקבלו נקודות זיכוי למשך 3.5 שנים, ועולים שהגיעו לאחר תאריך זה יקבלו נקודות זיכוי למשך 4.5 שנים.

 4. פטור ממס על ריבית מהפקדות במטבע חוץ: עולים חדשים פטורים ממס על ריבית מהפקדות במטבע חוץ למשך עשרים שנים, בתנאי שהמקור לכספים היה ברשותם לפני העלייה לישראל והם הופקדו במוסד בנקאי בישראל.

 5. הקלות ברכישת נדל"ן: עולים חדשים זכאים להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים או נכס עסקי בישראל, בתנאי שהנכס ישמש את העולה החדש ונרכש בין שנה לשבע שנים לאחר העלייה.


הטבות מס לתושב חוזר ותיק

תושבים חוזרים ותיקים נהנים מהטבות מס שנועדו לעודד את החזרתם לישראל:

 1. פטור ממס על הכנסות מחוץ לישראל: תושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל למשך עשר שנים. זה כולל הכנסות מריבית, דיבידנדים, רווחי הון, תמלוגים והכנסות מעבודה או עיסוק שנעשו עבור לקוחות מחוץ לישראל.

 2. פטור ממס על רווחי הון ממכירת נכסים בחו"ל: תושבים חוזרים ותיקים פטורים ממס על רווחי הון ממכירת נכסים שנרכשו בזמן שהותם בחו"ל למשך עשר שנים. לאחר תקופה זו, יינתן פטור חלקי ממס על רווחים שהצטברו לאחר סיום התקופה.

 3. הקלות במס על פנסיות מחו"ל: תושבים חוזרים ותיקים זכאים להקלה במס על הכנסות מפנסיות מחו"ל, כך שסך המס על הפנסיה לא יעלה על המס שהיו משלמים אילו היו נשארים תושבים במדינת המקור.

 4. הקלות לחברות זרות בבעלות תושבים חוזרים ותיקים: חברות בבעלות תושבים חוזרים ותיקים לא ייחשבו כחברות ישראליות לצורכי מס, בתנאי שהן מנוהלות מחוץ לישראל, למשך עשר שנים.


שנת הסתגלות

עולים חדשים ותושבים חוזרים יכולים לבקש שנה של "שנת הסתגלות" שבה הם לא ייחשבו תושבי ישראל לצורכי מס. לאחר שנה זו, אם יחליטו להישאר בישראל, ייהנו מכל ההטבות המפורטות לעיל.

ההטבות האלו נועדו להקל על התהליך של מעבר לישראל ולעודד את ההחלטה לעשות עלייה או לחזור לישראל לאחר שנים רבות בחו"ל. מדובר בהטבות משמעותיות שיכולות לסייע באופן מהותי בהקלת התהליך ובהתאקלמות הכלכלית בישראל.

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page