top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

מע"מ מקוון - דיווח מלא של החשבוניות לרשות המיסים


מסך מחשב רחב ומודרני המציג ממשק ניהול חשבוניות מקוונות, עם גרפים ואייקונים בצבעי פסטל רכים, עכבר ללא חוטים, כוס קפה וצמח קטן על שולחן עבודה, מעביר אווירה של יעילות ופשטות.

עד 1 בינואר 2016, עסקים חויבו להגיש דוחות מע"מ באופן ידני מדי חודש או מדי חודשיים. עם זאת, כדי לייעל תהליך זה, ובעיקר כחלק ממלחמת רשות המיסים בהון השחור, נקבעו בחקיקה הוראות במסגרתן החל משנת 2016 ואילך יעבור הדיווח של חלק מהעסקים במדינת ישראל לדיווח מע"מ מקוון.

 

בניגוד לדוחות הידניים, דוחות מע"מ מקוונים הם מקיפים, וכוללים את כל העסקאות שבוצעו במהלך תקופת הדיווח, במקרים רבים גם אם העסקה לא הושלמה או התשלום תלוי ועומד. חשוב לציין כי דוחות אלו גם מכילים את כל הפרטים לגבי מס התשומות, אשר מקוזז ממס העסקאות המגיע לרשות המיסים. למעשה, על העסק להעביר לידי רשות המיסים מדי תקופת דיווח את הפירוט המלא על הכנסותיו והוצאותיו, ומחייבות את העסקים לעבוד בצורה מסודרת ומדויקת מול הרשות.


חובות דיווח המע"מ משתרעות על מגוון גופים עסקיים. זה כולל עסקים הפועלים לפי מערכת החשבונאות הכפולה לפי פקודת מס הכנסה, וכן כאלה שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על סף מסוים.

 

לצורך הדיווח, על העסק להשלים תהליך רישום במערכת רשות המיסים, או לפנות לרואה החשבון בכדי שידאג לדיווחים השוטפים מול רשות המיסים. הדיווח אינו וולונטרי, ואי ציות להוראות החוק עלול לגרור קנסות והליכים עונשיים אחרים.

Comments


Commenting has been turned off.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page