top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

רילוקיישן: השלכות מס הכנסה וביטוח לאומיביצוע רילוקיישן מישראל כרוך בהשלכות מיסוייות מורכבות, ויש לקחת בחשבון מספר היבטים מרכזיים כדי להבין את השפעות המעבר לחו"ל.


קביעת תושבות מס ברילוקיישן

בישראל, מעמד התושבות לצורכי מס נקבע על פי "מבחן מרכז החיים". אם מרכז החיים שלך עדיין בישראל, תחויב במס על הכנסותיך הגלובליות, כלומר הכנסות מכל מקור בעולם. אם תוכיח שמרכז החיים שלך עבר לחו"ל, תיחשב תושב חוץ ותשלם מס רק על הכנסות שמופקות בישראל. מבחן נוסף לקביעת תושבות הוא "מבחן ימי השהייה", הקובע שאם שהית בישראל 183 ימים או יותר בשנה מסוימת, או 425 ימים בשלוש שנים רצופות, תחשב תושב ישראלי.


מיסוי הכנסות מחו"ל

כדי להימנע מכפל מס, ישראל חתומה על אמנות למניעת כפל מס עם מדינות רבות. אמנות אלו מאפשרות קבלת זיכוי מס בישראל על מסים ששולמו במדינה הזרה, בכפוף לתנאים מסוימים. זיכוי זה יכול להקטין את הנטל הכלכלי ולהבטיח שאינך משלם מס כפול על אותן הכנסות.


ביטוח לאומי ברילוקיישן

השלכות ביטוח לאומי הן משמעותיות ויש להן השפעה על זכויותיך וחובותיך. כאשר תושב ישראל עובר לחו"ל, הוא עדיין חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כל עוד הוא נחשב לתושב ישראלי. במקרה שאין לך הכנסות, תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי מינימליים של 203 ש"ח לחודש (נכון ל-2024). אם אתה עובד בחו"ל עבור מעסיק זר, תחויב בדמי ביטוח לאומי לפי שיעורי ההכנסה שלך.


אם שהית בחו"ל לפחות שנתיים ולא שילמת דמי ביטוח לאומי במשך 12 חודשים לפחות, תהיה תקופת המתנה לפני שתוכל לקבל שירותי בריאות בישראל עם חזרתך. תקופת ההמתנה היא חודש על כל שנה ששהית בחו"ל, עד למקסימום של שישה חודשים. אפשר לקצר את תקופת ההמתנה בתשלום חד פעמי של 14,520 ש"ח (נכון ל-2024).


תושבים ישראלים השוהים במדינות שחתמו על אמנות ביטוח לאומי עם ישראל עשויים להיות פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, אם הם משלמים דמי ביטוח לאומי במדינת היעד. במקרה כזה, ייתכן גם החזר על תשלומים כפולים ששולמו לשתי המדינות.


נכסים והשקעות

אם יש לך נכסים בישראל, כמו נדל"ן או השקעות, תצטרך לשלם מס על הכנסות מהשכרתם או רווחי הון ממכירתם. נכסים שנרכשו לפני הרילוקיישן עשויים להיות כפופים למס יציאה בעת מכירתם. זהו מס שמוטל על הנכסים שאתה לוקח איתך כשאתה עוזב את ישראל לצמיתות.


ייעוץ מקצועי

בסופו של דבר, חשוב מאוד להיוועץ ברואה חשבון או עורך דין שמתמחה במיסוי בינלאומי כדי לוודא שאתה עומד בכל דרישות החוק ומנצל את כל ההטבות הזמינות עבורך. יועצים מקצועיים יכולים לעזור לך לתכנן את המעבר בצורה מיטבית ולוודא שאינך מתחייב במסים מיותרים.


רילוקיישן מישראל מצריך הבנה מעמיקה של חוקי המס הן בישראל והן במדינת היעד. תכנון מוקדם וייעוץ מקצועי הם המפתח להימנעות מבעיות מס ולניצול כל ההטבות האפשריות עבורך.

Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page