top of page
 • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

אז מה עדיף: עצמאי או חברה בע״מ?


איור מינימליסטי בפורמט רחב הממחיש את הניגוד בין עצמאות לחברה בע"מ. מצד שמאל, שולחן עבודה יציב עם מנורה קלאסית מייצג את הפשטות והעצמאות של עבודה עצמאית. מצד ימין, סביבת משרד מודרנית עם מספר שולחנות וכסאות, המדגישה את המבנה והשיתוף הפעולה הכרוכים בחברה בע"מ. הרקע בגוונים המתמעטים מחמים לקרים, מסמל את המעבר משליטה אישית לאחריות משותפת.

כאשר יזמים יוצאים למסע העסקי שלהם, אחת ההחלטות המרכזיות שעומדות בפניהם היא בחירת המבנה העסקי המתאים. בחירה זו היא יותר מעוד החלטה שצריך להחליט בעסק החדש: זוהי החלטה שתקבע את הבסיס המשפטי והמיסויי של העסק שלך, וחשוב מאוד לא לזלזל בכך.

 

האפשרויות העיקריות הקיימות הן עסק בבעלות פרטית (״עצמאי״ או ״עוסק מורשה״) וחברה בע"מ. הבנת ההבדלים בין כל אחת מהאפשרויות יכולה להנחות אותך לקבל החלטה מושכלת התואמת את המטרות העסקיות שלך.


עצמאי (עוסק)

זוהי הדרך הפשוטה יותר להתחיל עסק - עסק עצמאי (במס הכנסה) ועוסק מורשה (במע״מ). הפעילות במסגרת עצמאי היא פשוטה יחסית, אך עדיין דורשת תשומת לב. בעל העסק העצמאי יפעל ישירות מול הלקוחות ויוציא להם קבלות וחשבוניות ישירות ממנו. הוא גם זה שיהיה אחראי להפרשות ולתשלומים השונים (כגון הפרשות לפנסיה, תשלומים לביטוח לאומי וכו׳), אבל לאחר כל הוצאות אלו, לא יחול מס נוסף על הנטו שנשאר לו ביד.


יתירה מכך, עסקים קטנים יכולים גם לקבל הקלות משמעותיות בדיווחים לרשות המיסים וזאת אם מחזור העסקאות שלהם לא עולה על 120 אלף ש״ח בשנה (נכון לשנת 2024) וזאת על ידי כך שיחשבו ״עוסק פטור״ במע״מ ו״עסק זעיר״ במס הכנסה. הפחתת הדרישות הבירוקרטיות על עסקים אלו, מביא לכך שעסקים רבים יכולים לבצע את מרבית הפעולות בעצמם או להיעזר באיש מקצוע בעלות מופחתת מהסכום שמשלם עסק רגיל.


אך מנגד, בעל העסק העצמאי חייב בכל החובות וזכאי לכל הזכויות של העסק. כל חוב לספק או זכות לקבל כספים מלקוח קשורים בקשר ישיר לבעל העסק ולא לשום גורם אחר. הדבר יכול לגרור לעיתים מצבים בהם נכסי האדם יהיו תחת סיכון באם העסק יצבור חובות או יהיה תחת תביעות משפטיות, דבר שעלול ליצור נזק לשנים רבות קדימה.


 • אחריות אישית: בעל העסק מטפל ישירות בכל המיסים וההתחייבויות המשפטיות, כאשר נכסים אישיים עלולים להיות בסיכון.

 • מיסוי: הבעלים כפוף לשיעור מס הכנסה שולי (יכול להגיע עד ל-50% מס על ההכנסה החייבת), בשיעורים משתנים בהתאם לרמות ההכנסה.

 • עבור פעילויות קטנות יותר עם מחזור שנתי מתחת ל- 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), ניתן לבקש להיחשב כעוסק פטור לצורכי מע״מ וכעסק זעיר לצורכי מס הכנסה ובכך להפחית עוד את הבירוקרטיה הכרוכה בניהול העסק.

 • עלויות החזקה ותפעול: לרוב מדובר בעלויות נמוכות בהרבה מעלויות ניהול העסק באמצעות חברה.

 

חברה בע"מ

לעיתים קשה לתפוס את המושג ״חברה בע״מ״ כי מדובר בנושא שהינו משפטי לחלוטין ולא קיים ב״מציאות״. חברה בע״מ הינה יישות (כמו כל אדם) אשר קיימת לצרכים משפטיים בלבד. ככזאת, חברה בע״מ יכולה להחזיק נכסים, לקחת התחייבויות (הלוואות) ולהעסיק עובדים. בעת הקמת עסק שיופעל על ידי חברה בע״מ, העסק עצמו הוא בבעלותה של החברה בע״מ והיא זאת שתהיה חייבת בכל החובות של העסק ותהיה זכאית לכל רווחי העסק.


החברה עצמה מוקמת ומוחזקת על ידי בעלי מניות, שהם אלה שזכאים לרווחים של החברה בע״מ באם יוחלט לחלק אותם מהחברה (חלוקת דיבידנד). זוהי תפיסה אחרת לחלוטין מהקמת עסק כעצמאי, מכיוון שכל הפעולות המבוצעות בעסק מבוצעות למעשה על ידי החברה, דבר המצריך תהליכים שונים מאשר פעילות כעצמאי. לדוגמה, כל חתימה על הסכם יבוצע על ידי מורשה חתימה בחברה כפי שזה נקבע על ידי דירקטוריון החברה, ולא בהכרח על ידי מייסד החברה (שיכול ויהיה אדם שונה מזה שמנהל את העסק בפועל בחברה.


אך זהו אינו ההבדל היחידי. רשות המיסים בישראל קבעה הבדל בין שיטת המיסוי של יחיד/עצמאי לבין שיטת המיסוי של חברה בע״מ. בעוד תשלומי המע״מ הם דומים, שיטת המיסוי במס הכנסה הינה שונה לחלוטין.


בניגוד לעצמאי, אשר משלם מס בהתאם למדרגות המס על כלל הכנסותיו, ולאחר תשלום המס הנטו שנשאר בידיו לא כפוף למס נוסף, עבור חברה בע״מ המצב שונה. חברה בע״מ משלמת על הכנסותיה בשיטת מיסוי דו-שלבית, פעם אחת החברה עצמה תשלם על ההכנסה שקיבלה ופעם נוספת ישלמו בעלי המניות מס על אותה הכנסה כאשר תחולק מהחברה (דיבידנד).


בכדי להבין אפשרות זאת יותר לעומק, ניתן דוגמה מספרית. נניח שחברה הפיקה הכנסה של 100 ש״ח, ושיעור מס החברות הינו 23%. בהתאם לכך, החברה תשלם 23 ש״ח מס הכנסה, ויוותר לה 77 ש״ח בקופה. בסכום שנשאר תוכל החברה להמשיך ולהשקיע בפעילות החברה בהתאם למדיניות והחלטות ההנהלה, וככל ותבחר לעשות כך לא יוטל מס הכנסה נוסף על הכנסה זו. לצורך ההשוואה, באם הפעילות העסקית הייתה מבוצעת על ידי עצמאי (אשר נמצא לצורך הדוגמה במדרגת המס הגבוהה ביותר) היה מוטל על אותה הכנסה מס בשיעור של 50% והיה משולם מס של 50 ש״ח, וזאת בניגוד ל-23 ש״ח ששולם על ידי החברה. משכך, ככל ורוצים להמשיך ולהשקיע את הכסף בפעילות העסקית, קיים ייתרון מיסויי רב (במקרים מסויימים) לבצע את הפעילות העסקית במסגרת חברה בע״מ.


אך זה לא סוף הסיפור. ככל והחברה תחליט לחלק את הכסף לבעלי מניותיה (כי לפעמים קיימות הוצאות שאינן עסקיות...) בעלי המניות ישלמו מס נוסף על חלוקה זו בשיעור של 25%-33%, בהתאם לשיעור ההחזקה וסכום החלוקה. חישוב המס הנוסף על הדיבידנד, יביא לכך שעל חלוקת ה-77 ש״ח כפי שפירטנו בדוגמה הקודמת ישולם מס נוסף של כ-25.5 ש״ח (בהנחה ששיעור המס יעמוד על 33%) ועל כן ישולם מס כולל על ההכנסה של 48.5 ש״ח (23 ש״ח מס חברות בתסופת 25.5 ש״ח על הדיבידנד). ניתן לראות שחלוקה ״עד הבית״ של ההכנסות מביאה לשיעור מס דומה, במקרים רבים, לשיעור המס אשר היה חל על יחיד.


חשוב לציין כי עם חלוקת הכספים כדיבינד לבעלי המניות, לא יוטל מס הכנסה נוסף על הנטו, וזאת בהנחה ששולם המס בשיטת המיסוי הדו-שלבית כפי שתואר. ניתן לסכם את היתרונות של חברה בע״מ כך:

 

 • מבנה משפטי: ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה. מבנה זה מציע לבעלי המניות הגנה משפטית שכן נכסיהם האישיים מוגנים בדרך כלל מהתחייבויות עסקיות שקיימות בחברה.

 • השלכות מס: שיעור מס החברות עומד על 23% לשנת 2024, והוא חל על כל רווחי החברה (מהשקל הראשון). בחלוקת הרווחים לבעלי המניות (חלוקת דיבידנד), יחול מס נוסף בשיעור של 25%-33%.

 • עלויות הקמה ותפעול: מדובר בעלויות גבוהות יחסית לעסק עצמאי, אשר כוללות הן את עלות הקמת החברה, האגרות השנתיות, עלויות גבוהות יותר לרואה חשבון (בעיקר בשל שיטת ניהול הספרים אשר שונה בין חברה לעצמאי) ולעיתים אף עלויות החזקת דירקטוריון.


עם פתיחת העסק שלך, יש לדווח על הפתיחה לרשות המיסים. על כן כבר עם ההקמה יש לחשוב מהי דרך ההתאגדות העדיפה. החלטה זו צריכה לשקף את גודל העסק, שוק היעד (והחשיפה המשפטית בשוק זה) וכן היעדים הפיננסיים העתידיים של העסק שלך.

 

אז עצמאי או חברה?

 • לרוב, עסקים קטנים או כאלו המופעלים ב״משרה חלקית״ יירשמו ברשויות כעוסק פטור ועסק זעיר ובכך יפחיתו את היקף הבירוקרטיה הדרושה בעבודה מול רשות המיסים.

 • יזמים המקימים עסקים בצמיחה מהירה או עסקים בסיכון גבוה (ביחס לפרופיל הלקוח) יפעילו את העסק לרוב במסגרת חברה בע״מ המעניקה הגנה משפטית נרחבת לבעלי מניותיה. חברות בע״מ מתאימות גם לעסקאות מורכבות ועסקים בינלאומיים, לאור הגמישות שדרך התאגדות זו מעניקה.

 • עסקים מתחילים שמחפשים להפחית בעלויות ומורכבות הניהול של החברה בע״מ, לרוב יפעלו כעוסקים מול רשות המיסים, ועם הזמן יבחנו את הצורך והיתרונות בהעברת הפעילות למסגרת חברה בע״מ.

 

מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון לפני בחירת ההתאגדות, לאור המורכבות סביב תכנון מס, העלויות השוטפות והאחריות משפטית מחייבת ייעוץ מומחה.

 

מוכן לקבל החלטה מושכלת לעתיד העסק שלך? צרו איתי קשר עוד היום לייעוץ מקיף.

Comments


Commenting has been turned off.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page