top of page

הנהלת חשבונות

אי אפשר להפריז בנחיצות של הנהלת חשבונות אפקטיבית. זו לא רק דרישה רגולטורית אלא אבן יסוד להבנת הבריאות הפיננסית של המלכ״ר. מתוך הכרה בכך, משרדנו מציע פתרון לצרכי החשבונאות שלכם, המספק שילוב של מקצועיות והתאמה אישית.


הניסיון שלנו בתחום החשבונאות, השכר והמיסים ישתלב ביחד עם הפעילות השוטפת שלכם. אנו מתאימים את השירותים שלנו כך שיתאימו להיקף ולצרכים הספציפיים שלכם, תוך הבטחת אינטגרציה חלקה עם הפעילות הקיימת, כך שתוכלו להמשיך ולפעול ללא המורכבות והעלות של ניהול החשבונות.


בנוסף לשירותי הנהלת חשבונות , אנו מציעים למוסדות ללא מטרות רווח שירותים מותאמים בניהול תזרים מזומנים, דיווח כספי, מעקב אחר כספי תורמים, קבלת אישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודה ואף תכנון תקציב.


bottom of page