top of page

חשבות שכר

ניהול שכר ביעילות הוא קריטי, במיוחד עם מורכבות חוקי העבודה בישראל ובייחוד לאור העובדה שמלכ״רים משלמים מס על השכר. בין אם מדובר בעמותה גדולה או קטנה, ניהול שכר דורש משאבים רבים והקפדה. משרדינו מציע שירותי חשבות שכר מותאמים אישית, המתאימים למלכ״ר מכל גודל. שירותים אלו מעוצבים להיות גמישים, כשירות עיקרי או לצד שירותי חשבונאות וביקורת.


ניסיוננו בתחום מבטיח גישה רחבה לניהול שכר, מהכנת והנפקת משכורות בזמן ועד לטיפול בפרטים מורכבים כמו הפרשות לסוציאליות, זיכויים ותשלומים משתנים, הכל כדי להבטיח שהמלכ״ר ישאר מוסדר ומעודכן.


משרדנו מעניק פתרון יעיל וחסכוני שמתרחב עם התווספות עובדים חדשים. זה לא רק חיסכון בהוצאות של צוות פנימי; זו דרך להבטיח דיוק והתאמה לחוק בהיבט קריטי זה. 


בנוסף, אנו מספקים מגוון שירותים נוספים, כולל הנהלת חשבונות, הגשת דיווחים לרשויות וביקורת. הגישה שלנו מאפשרת לך להתמקד בפעילויות המרכזיות של המלכ״ר, תוך ידיעה שהשכר מנוהל במיומנות וביעילות.

bottom of page