top of page

סעיף 46

הבנת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה חיונית לארגונים ללא מטרות רווח המבקשים למקסם את פוטנציאל הגיוס שלהם. סעיף זה מאפשר ליחידים ולתאגידים לקבל זיכוי מס עבור תרומות שניתנו למלכ״רים הזכאים לכך. יחידים יכולים לתבוע זיכוי של 35% ממס, וחברות יקבלו זיכוי בגובה שיעור מס החברות.


עם זאת, השגת מעמד סעיף 46 כרוכה בתהליך מורכב. מלכ"רים חייבים לעבור בדיקה של רשות המיסים ולעמוד במספר תנאים, לרבות רישום ישות משפטית, ניהול רישום נאות במחלקות מע"מ ומס הכנסה, ללא חובות של מס הכנסה והנהלת חשבונות באישור רואה חשבון. האישור הסופי מגיע מוועדת הכספים של הכנסת.


משרדנו מתמחה בסיוע לעמותות בתהליך זה. אנו מספקים ליווי מקיף, החל מהכנת והגשת המסמכים הנדרשים ועד לקשר עם רשות המיסים. המומחיות שלנו תאפשר לכם להתמקד במשימות העיקריות שלכם בזמן שאנו מטפלים בהיבטים הרגולטוריים. השגת אישור לפי סעיף 46 לא רק מציעה הטבות מס לתורמים אלא גם משפרת את האמינות של המלכ״ר בעיני תורמים פוטנציאליים.

bottom of page